Välkommen till Liatorp.nu

Du är väl medlem i Liatorps Samhällsförening? Bli medlem och hjälp till att hålla Liatorp levande. Betalning, 100kr/familj och år, görs till BG 5604-7301.

Pågående projekt i sommar/höst är grillplatsen vid lekplatsen. Markarbetet är klart, nästa steg är att bygga bänkar och göra iordning grillstaden.

Save the date! Succén från förra året kommer tillbaka! Den 14 september arrangerar vi loppisrunda igen. Mer information kommer i slutet på sommaren.