Kommunikationer

NYHET

Trafikverket har tagit fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg mellan Liatorp och Diö. Den nya vägen beräknas vara klar under 2015.                            För mer info kolla in pdf-filen, eller besök Trafikverkets webbplats.

Vägplan för ny gång-och cykelväg mellan Liatorp och Diö.

Idag finns goda kommunikationer med buss till Växjö, Älmhult och Ljungby.
Tack vare stora satsningar förstärks nu även lokaltrafiken inom hela länet vilket också medför ytterligare förbättringar för Liatorp.

Se tidtabeller nedan.

123/129 Älmhult – Växjö (Hållplats Tegnervägen och Fornövägen i Liatorp har tagits bort)

157/857 Älmhult – Ljungby

Krösatåg linje 92 Växjö – Hässleholm och omvänt