Höö

Höö är ett naturreservat och en ö i Möckeln, men med broförbindelse till fastlandet. Ön består av ängar, åkrar, betesmark och lövskog. Med den unika blandning av natur finns här ett av smålands mest artrika djur och växtliv.

Höö omnämndes redan 1553 i Gustav Vasas jordebok och 1969 blev ön klassad som naturreservat. I slutet av somrarna bedrivs här ängsslåtter enligt gammal tradition just för att bevara ängarnas rika flora och fauna.

Vid besök på Höö, tänk på att vissa regler utöver allemansrätten gäller. Bl.a. så får du inte landstiga på öarna från den 1 april – 1 augusti. Det är förbjudet att plocka växter eller på annat visa störa djurlivet. Hundar ska hållas kopplade och eldning är förbjudet m.m.