Lyckans höjd

Lyckans höjd är en kulle belägen strax intill järnvägsövergången.
Kullen har använts som pulkabacke av flera generationers Liatorps bor.

Under flera år var dock underhållet vid Lyckans höjd eftersatt vilket också medförde att kullen växte igen.

Sedan några år tillbaka har Samhällsföreningen åtagit sig uppgiften att rensa och städa upp runt omkring kullen så att den åter igen kan fungera som ett trevligt utflyktsmål, både för stora och små.