Victor Johansson – Ordförande Tfn: 070-65 36 413 , e-post: Victorjohansson08@gmail.com

Morgan Nilsson – Kassör

Lena Söderlund – Sekreterare

Mattias Lindström- Ledamot

Emil Sällberg – Ledamot

Pär Bengtsson – Ledamot

Åsa Lindström – Ledamot

Simon Schütz – Ledamot

Nisse Helmersson – Ledamot