Victor Johansson- Ordförande Tfn: 070-65 36 413 , e-post: Victorjohansson08@gmail.com

Åsa Lindström –  Vice ordförande

Morgan Nilsson – Kassör

Lena Söderlund – Sekreterare

Clara Lideberg- Ledamot

Emmeli Teandersson – Ledamot

Emil Sällberg – Ledamot

Mattias Lindström- Ledamot

Pär Bengtsson – Ledamot